Warszawa luty 2008

 

 

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

W ramach prac naukowych prowadzonych na/w..... podjęte zostały badania w zakresie bezpieczeństwa zawierania umów ubezpieczeniowych przez Internet. Celem ich jest wyróżnienie najczęściej występujących zagrożeń związanych z przeprowadzaniem transakcji i sposobami ich zapobiegania. Uprzejmie proszę o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia wypełniając załączoną ankietę. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły wyłącznie do celów naukowych badań przeprowadzonych przez ...

 


ANKIETA

 

Proszę o podanie informacji o sobie:

 

 

Wiek:

o                        Poniżej 15 lat

o                        16 – 20 lat

o                        21 – 30 lat

o                        31 – 40 lat

o                        41 – 50 lat

o                        51 lat i więcej

 

Płeć:

o                        Mężczyzna

o                        Kobieta

 

Wykształcenie:      

o                        Podstawowe

o                        Średnie

o                        Licencjat, inżynier

o                        Wyższe

o                        Inne

 

Średnie zarobki miesięczne na członka rodziny:

o                        Poniżej 400 zł

o                        400 – 600 zł

o                        600 – 800 zł

o                        800 – 1000 zł

o                        1000 – 1500 zł

o                        1500 i więcej

 

Dostęp do Internetu

o                        Stałe łącze

o                        Modem

o                        Radio

o                        Z Internetu korzystam w pracy/szkole

o                        Inne

 


 1. Czy podczas korzystania z Internetu odwiedza Pan(i) strony poświęcone ubezpieczeniom?

o                        Tak                                             à proszę przejść do następnego pytania.

o                        Nie                                              à proszę przejść do pytania numer 5.


 

 1. Jaki jest cel Pani/Pana wizyt na internetowych stronach ubezpieczeniowych?

o              Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi ubezpieczeń

o              Zapoznanie się z ofertą danego Towarzystwa

o              Porównanie ofert różnych Towarzystw w celu wybrania najciekawszej oferty ubezpieczeniowej

o              Wyliczenie składki ubezpieczeniowej za pomocą dostępnych na stronie kalkulatorów

o              Chęć ubezpieczenia się poprzez Internet

o              Inne

 

 1. Proszę ocenić (zakreślając wybrane kategorie w skali 1-5), czy odwiedzane przez Panią/Pana polskie ubezpieczeniowe strony internetowe spełniają kryteria:

 

 

 

Bardzo dobra

Dobra

Średnia

Zła

Bardzo zła

Czytelność

1

2

3

4

5

Estetyka

1

2

3

4

5

Informacje o produkcie

1

2

3

4

5

Informacje o firmie

1

2

3

4

5

Możliwość zawarcia ubezpieczenia

1

2

3

4

5

Możliwość uzyskania pomocy specjalisty w dokonaniu wyboru ubezpieczenia

1

2

3

4

5


 1. Proszę ocenić (zakreślając wybrane kategorie w skali 1-5), czy odwiedzane przez Panią/Pana zagraniczne ubezpieczeniowe Strony internetowe spełniają kryteria:

 

 

Bardzo dobra

Dobra

Średnia

Zła

Bardzo zła

Czytelność

1

2

3

4

5

Estetyka

1

2

3

4

5

Informacje o produkcie

1

2

3

4

5

Informacje o firmie

1

2

3

4

5

Możliwość zawarcia ubezpieczenia

1

2

3

4

5

Możliwość uzyskania pomocy specjalisty w dokonaniu wyboru ubezpieczenia

1

2

3

4

5

 

 1. Jakie informacje powinny znajdować się według Pani/Pana na internetowej stronie ubezpieczeniowej?

o              Informacje dotyczące Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jak na przykład pozycja na rynku

o              Informacje o usługach ubezpieczeniowych danego Towarzystwa

o              Kalkulator pozwalający na wyliczenie składki ubezpieczeniowej

o              Przykład wniosku potrzebnego do zawarcia umowy

o              Inne

 

 1. Czy gdyby Pan(i) miał(a) możliwość zawarcia ubezpieczenia przez Internet, to dokonał/dokonałaby Pan(i) takiej transakcji? Proszę wyjaśnić w kilku słowach dlaczego.

o              Tak

o              Nie

o              Nie wiem

 

 1. Czy Pani/Pana zdaniem zawarcie ubezpieczenia przez Internet jest bezpieczne? Proszę wyjaśnić w kilku słowach dlaczego.

o              Tak

o              Nie

o              Nie wiem

 


 1. Jakich informacji nie przekazałaby/przekazałby Pan(i) poprzez Internet?

o              Dotyczących finansów

o              Danych osobowych

o              Dotyczących zdrowia

o              Dotyczących rodziny/otoczenia

o              Nie przekazał/przekazałabym żadnych informacji poprzez Internet

o              Inne

 

 1. Z czym kojarzy się Pani/Panu pojęcie bezpieczeństwa przesyłanych informacji? (Proszę wymienić kilka słów kluczowych)

 

 

 

 


 1. Czy podczas wysyłania bądź odbierania wiadomości elektronicznych wykorzystuje Pani/Pan metody zabezpieczania danych? Jeśli tak, to jakie?

o                        Tak

o                        Nie

o                        Nie wiem

 

 1. Jakie są Pani/Pana obawy dotyczące przesyłania informacji drogą internetową?

o              Kradzież informacji

o              Wykorzystanie informacji w celach innych niż zamierzano

o              Wyjawienie informacji osobom niepowołanym

o              Niedotrzymanie zasad prywatności danych

o              Błędne zrozumienie informacji

o              Przekłamanie informacji

o              Inne

 


 1. Proszę opisać znany Pani/Panu atak na informacje przesyłane drogą internetową, bądź na dane przechowywane na komputerze. Dlaczego według Pani/Pana doszło do niego?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Proszę ocenić, jak ważne są poszczególne metody ochrony w przedsiębiorstwie, według pięciostopniowej skali, gdzie 5- bardzo ważne, 4- ważne, 3- istotne, 2- mało istotne, 1- nieważne. Każdego numeru proszę użyć tylko raz.

o              Ochrona danych osobowych oraz innych informacji przed atakiem ze strony hackerów

o              Zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu oraz danych znajdujących się w komputerze przed fizycznymi naruszeniami

o              Wprowadzanie nowych systemów ochrony

o              Szkolenie oraz uświadamianie pracowników

o              Utrzymywanie w tajemnicy wszystkich haseł dostępu

o              Inne

 

 1. Czy według Pani/Pana bezpieczeństwo przesyłanych drogą elektroniczną informacji jest ważne? Jeśli tak, to dlaczego?

o                        Tak

o                        Nie

o                        Nie wiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas J