Plan

01-05-31


Kliknij tutaj, aby rozpocząć


Spis treści

Slajd PPT

Plan

Ile osób w Polsce ma dostęp do Internetu?

E-komercja w Polsce

Prognozy wartości rynku B2B w Polsce

Slajd PPT

Slajd PPT

Europa

Czas poświęcany Internetowi

Trzeci wiek

W Polsce

Nakłady na technologie informacyjne

Ubezpieczenia

Sprzedaż ubezpieczeń online [mld USD]

Ubezpieczenia/banki/pożyczki

Ubezpieczenia online w 2005 roku

Ubezpieczenia online w Polsce

Banki

Slajd PPT

Powszechność bankowości Internetowej wśród Internautów

Konsekwencje powszechności IT

Oczekiwania vs ofera e-bankowości

Korespondencja papierowa vs elektroniczna

Slajd PPT

Internetowe banki

Inne dane dla Polski:

Dla porównania kilka danych dla Europy Wschodniej:

Dla porównania kilka faktów zza granicy

Banki online w UK

person-to-person, np.: PayPal

Przykłady usług PayPal

Slajd PPT

Giełda online

Giełda w Polsce - ponad 11 000 inwestorów online (03’01)

IT - zagrożenie dla brokerów

Inwestorzy - Europa vs USA

Nadużycia na giełdzie

Podsumowanie

Slajd PPT

Usługi finansowe

Usługi finansowe – tendencje zamazywanie granic

Integracja usług finansowych

Autor: Włodzimierz Gogołek

Adres e-mail: gogolekw@dialcom.com.pl

Strona początkowa: http://www.dialcom.com.pl/gogolekw