Technologie Informacyjne

Materiały pomocnicze do zajęć

Włodzimierz Gogołek Witam na mojej prywatnej Stronie poświęconej
Big Data, AI, Podstawom Informatyki, Internetu,
Technologiom Informacyjnym Mediów (TIM)
oraz niektórym publikacjom

Strona ta jest spełnieniem sugestii Studentów, z którymi mam lub miałem zajęcia. Z założenia ma ona pomóc w naszej wspólnej pracy. Mam nadzieję, że skorzystają z niej także inne osoby zainteresowane tematyką tej Strony.

Zamierzam publikować tutaj niektóre prace Studentów, własne i inne publikacje dotyczące tematyki tej Strony. Z założenia Strona ma formę czysto praktyczną - na ozdobniki niestety brakuje czasu.

Warszawa 3 września 1999 r.

Włodzimierz Gogołek
(Wlodzimierz(at)Gogolek.pl)


Moje wykłady

Prezentacje i referaty

Prezentacje mojego autorstwa

Prezentacje ważnych i ciekawych materiałów z zakresu Internetu i Informatyki

Wybrane publikacje

Książki

 • Informatyka dla humanistów (styczeń 2012) (pełny tekst)
 • Komunikacja Sieciowa. Uwarunkowania kategorie i paradoksy (luty 2010) - pełny tekst
 • Wprowadzenie do Informatyki dla Humanistów (kwiecień 2007)
 • Technologie informacyjne mediów, wydanie drugie uzupełnione (lipiec 2006)
 • Technologie informacyjne mediów, wydanie pierwsze - (lipiec 2005)
 • ABC o Internecie (1998)

Inne publikacje

 • Włodzimierz Gogołek, Katarzyna Jarzyńska, Konrad Żukowski, Piotr Wierzbicki, Urszula Durlak; Citizen Big Data Refining on the example of the capital city of Warsaw. Analiza zasobów informacyjnych Big Data. Citizen Science na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Urban Development Issues, vol. 73 (2022), 08 https://doi.org/10.51733/udi.2022.73.08. https://drive.google.com/file/d/1d5sCFJSm6k6GN9XnUiPwp2ay_owsRacg/view?usp=sharing.
 • Włodzimierz Gogołek, Big Data o mediach. Dominanty świata mediów. „Studia Medioznawcze”, Tom 23 Nr 2, Opublikowane: 2022-06-30. Widok Big Data o mediach. Dominanty świata mediów (studiamedioznawcze.eu).
 • Włodzimierz Gogołek, Piotr Pruchnik, Machine learning. Edukacja i koronawirus. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej, (red.) D. Siemieniecka, K. Majewska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2021, s.189-204. ISBN 978-83-231-4551-6, eISBN 978-83-231-4552-3, https://doi.org/10.12775/978-83-231-4552-3.
 • W. Gogołek, Refining Big Data, Bulletin of Science, Technology & Society; 1–6, © The Author(s) 2019; Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions; DOI: 10.1177/0270467619864012; journals.sagepub.com/home/bst.
 • Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze Media Studies 4 (67) 2016. http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2016_4_67&content=gogolek&lang=pl.
 • W. Gogołek, i inni, Z badań nad wykorzystaniem rafinacja informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015. Studia Medioznawcze nr 3(62) 2015, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2015, s. 31 – 43. From the research – refining the information from the net. Presidential and parliamentary elections in 2015, 2015 no. 3(62). http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2015_3_62&content=gogolek&lang=en.
 • W. Gogołek, i inni, in Media Studies: Refining Network Information on the Example of Parliamentary Elections. Part 1. Blogs, Forums, Sentiment Analysis, 2012, no. 2(53) http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2013_2_53&content=gogolek&lang=en.
 • W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 2. Portale internetowe, konteksty medialne i merytoryczne, Studia Medioznawcze nr 3(54) 2013, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 153 - 161. http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2013_3_54/pelny.pdf. Refining Network Information on the Example of Parliamentary Elections. Part 2, Internet Portals, Media and Content, 2012, no 3(53) http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2013_3_54&content=gogolek&lang=en.
 • W. Gogołek, i inni, in Media Studies: Refining Network Information on the Example of Parliamentary Elections. Part 1. Blogs, Forums, Sentiment Analysis, 2012, no. 2(53) http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2013_2_53&content=gogolek&lang=en.
 • W. Gogołek, O cloud computingu -"Chmura jest dla każdego", http://www.euractiv.pl/section/nowe-technologie/news/wlodzimierz-gogolek-chmura-jest-dla-kazdego. , (08.12.2011).
 • Niemal wszystko co wiem o Internecie Moje publikacje w Przeglądzie Technicznym przed korektą (1997 - 2002)